Một Số Loại Folder Đặc Biệt

Một Số Loại Folder Đặc Biệt

Mẫu Inanfa01

 

Mẫu Inanfa02

 

Mẫu Inanfa03

 

Mẫu Inanfa04

 

Mẫu Inanfa05

 

Mẫu Inanfa06

 

Mẫu Inanfa07

Bảng giá in Folder Đặt Biệt Số Lượng ít
– Quy Cách:
+ In C300 cán màng mờ
+ Bế dán thành phẩm
+ In 1 hoặc 2 mặt
+ 3 – 5 ngày có hàng